Muzyka niewątpliwie powstaje z inspiracji ducha albo jest  próbą oddania tego, co jej twórca w duszy przeżywa

(mówimy przecież potocznie: „co mu w duszy gra”). Jednakże rzadko kiedy uświadamiamy sobie, ile wysiłku

trzeba włożyć w dobrą rejestrację utworu. W tej mierze liczy się nie tylko cierpliwość i wysiłek realizatorów,

ale przede wszystkim ich doświadczenie i wiedza. W potocznym rozumieniu spotykamy się z opinią, jakże fałszywą,

że wystarczy tylko wcisnąć przycisk „Record”. To nieprawda. Aby nagranie zrealizować profesjonalnie, trzeba

dysponować wiedzą z zakresu fizyki  i akustyki. Ponadto warto sobie uświadomić czasowy nakład pracy. Każdy,

kto kiedykolwiek zajmował się nagrywaniem, zdaje sobie sprawę z tego, że w ciągu jednego dnia można nagrać

zaledwie kilka utworów, a czasem bywa że tylko jeden. Warto tu się odwołać do doświadczeń muzyków,

którzy niejednokrotnie na materiał zapisany na płycie CD pracują latami.  Jednakże sesja nagraniowa  to jest dopiero

początek pracy. Materiał wymaga bowiem obróbki, nie dlatego, że jest niedoskonały, ale dlatego, że trzeba go

dostosować do możliwości urządzenia, ale i - co oczywiste - usunąć zbędne efekty, jak chociażby kaszel.

Kolejny etap pracy obejmuje działania związane z dostosowaniem   poziomu i brzmienia nagranego materiału do

poprzednio zrealizowanych utworów, tak by stanowiły harmonijną całość. To jeszcze nie koniec.

Następny etap to praca nad tekstem, dzielnie na wyświetlane ekrany, synchronizacja z nagraniem w czasie

rzeczywistym i analizowanie całości. Nieraz się zdarza, że nad jednym utworem trzeba spędzić ponad godzinę.

I tu dla czytelnika zagadka: jeśli nagraliśmy około 800 utworów, to ile to dni (czytaj: miesięcy) naszej pracy?

Podsumowując, Organista Sampler to wieloletni owoc mrówczej pracy wielu osób: od wykonawców,

którzy pracują jako muzycy i mają ogromne doświadczenie w swoim zawodzie organisty czy wokalisty,

po realizatorów. Niezmierne cieszy nas każde świadectwo wspólnoty wiernych mówiące o pozytywnym

odbiorze naszego dzieła, podkreślające jego  pomoc w prowadzeniu śpiewu w kościołach. Dlatego nie ustajemy

w wysiłkach: wciąż pracujemy i doskonalimy nasz system. Wsłuchujemy się też w głosy odbiorców, starając się

uwzględniać ich uwagi. Pragniemy bowiem ze szczerego serca, aby nasze dzieło służyło ADMG.

 

Automatyczny organista 2021

organistacodzienny.pl